PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» Mücbir sebep ilanı sonrası revize mali takvim(27.03.2020)

...» Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası.(27.03.2020)

...» Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.(27.03.2020)

...» 7226 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler(27.03.2020)