PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (15.04.2024)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler (08.04.2024)

Gelir Vergisi Beyanında Son Gün Bugün (5 Nisan 2024) (05.04.2024)

GİB E-Beyanname: 03.04.2024 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Mükelleflerine Önemli Duyuru (04.04.2024)

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı (03.04.2024)

GİB E-Beyanname Duyuruları (02.04.2024)

SGK Genelgesi 2024/4 - 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik hk. (29.03.2024)

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166 (28.03.2024)

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Uzaması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru (21.03.2024)

SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması (12.03.2024)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6) (12.03.2024)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256) (12.03.2024)

Bazı Nace Kodlarında Güncelleme Yapıldı (07.03.2024)

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar (07.03.2024)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2024)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.03.2024)

SGK Genelgesi 2024/3 - Asgari Ücret Desteği (01.03.2024)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) (28.02.2024)

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188) (23.02.2024)

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.02.2024)

E-Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (21.02.2024)

Menkul Sermaye İradı Rehberi (21.02.2024)

SON DAKİKA: Enflasyon Düzeltmesi Sirküleri Yayımlandı (20.02.2024)

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Serbest Meslek Erbaplarında Amortisman Düzeltmesi (20.02.2024)

Kira Ödeyen Değerli Vatandaşlarımıza Duyuru (20.02.2024)

Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayınlandı (20.02.2024)

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi (20.02.2024)

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı (20.02.2024)

Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2024/2) (16.02.2024)

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) (16.02.2024)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) (10.02.2024)

VUK Sirküler 164 Yayımlandı: Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanlar Tarafından Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır (10.02.2024)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 87) (Parasal Sınırlar) (09.02.2024)

FAST Ödeme İste Katman Servisine İlişkin Basın Duyurusu (05.02.2024)

Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru (05.02.2024)

7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (03.02.2024)

Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik (02.02.2024)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559) (02.02.2024)

E-Beyanname Son Dakika Duyuruları: 1 Nolu KDV Beyannamesi, 2 Nolu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi (01.02.2024)

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01.01.2025 Tarihine Ertelendi (31.01.2024)

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerinde Verilmesine İlişkin Tercih 31 Ocak 2024 Tarihine Kadar Yapılabilir (30.01.2024)

SGK Genel Yazı: 2024 Yılı İlanen Tebliğ Tutarları (29.01.2024)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) (27.01.2024)

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı (26.01.2024)

2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2024)

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (18.01.2024)

VUK Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558) (18.01.2024)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) (18.01.2024)

50 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Yayımlandı (16.01.2024)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (12.01.2024)

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru (10.01.2024)

Hakkımız Olan Ücretleri Alalım! (09.01.2024)

SGK Genelgesi 2024/2 - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (09.01.2024)

Resmi Gazete: 2024 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı (09.01.2024)

2024 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Hala Yayınlanmadı (08.01.2024)

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (03.01.2024)

VUK Sirküler 163 Yayınlandı (02.01.2024)

İDİS Uzatıldı (02.01.2024)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 418) (31.12.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) (30.12.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556) (30.12.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) (30.12.2023)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) (30.12.2023)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) (30.12.2023)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) (30.12.2023)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) (30.12.2023)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) (30.12.2023)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) (30.12.2023)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) (30.12.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) (30.12.2023)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) (30.12.2023)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) (30.12.2023)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) (30.12.2023)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (30.12.2023)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (30.12.2023)

2024 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri (28.12.2023)

Bazı Vergi Kanunların Da Yapılan Değişiklikler Rehberi (7491 Sayılı Kanun) (28.12.2023)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kağıtlar (28.12.2023)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21509] Sayılı Kararı (28.12.2023)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8004) (28.12.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8002) (28.12.2023)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Mezkûr Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8001) (28.12.2023)

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8000) (28.12.2023)

7491 Sayılı Kanun: Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (28.12.2023)

Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Verilmesi İle Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek Yasalaştı (27.12.2023)

Vergi Usul Kanunu 162 Nolu Sirküler Yayınlandı (27.12.2023)

Sigorta Prim Borcu Olanlar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (25.12.2023)

Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi İle Teknokent Kazanç İstisnasından Yararlanan Mükelleflerin Fon Ayırma Ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerindeki Değişiklikler (25.12.2023)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (23.12.2023)

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.12.2023)

SGK Genel Yazı - 2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.12.2023)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85) (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması) (16.12.2023)

2024 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri (15.12.2023)

GİB Son Dakika Duyuru: İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin Duyuru (14.12.2023)

SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama (13.12.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (13.12.2023)

Deprem Bölgesi Yapılandırma Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi (Karar Sayısı: 7918) (12.12.2023)

SGK Duyuru - Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (05.12.2023)